Kontakt

Továrenská 49, P.O. BOX 83
953 01 Zlaté Moravce
Slovakia

tel: +421 37 642 54 21
fax: +421 37 642 22 56

e-mail: hpstrojarne@hpstrojarne.sk


HP Strojarne

HP Strojarne

HP Strojarne
 

O firme

Spoločnosť HP STROJÁRNE, spol. s r.o. vznikla ako samostatný právny subjekt v roku 1996 a je 100 %-nou súkromnou spoločnosťou.

Spoločnosť sídli a vyvíja predmet svojej činnosti v objekte o rozmeroch 63,4 m x 74 m. Tento objekt sa skladá z haly pozostávajúcej zo štyroch lodí, zo sociálneho prístavku a trafostanice, ktoré sú spolu konštrukčne zviazané. Na rozšírenie výroby , alebo na inú podnikateľskú činnosť máme v blízkosti nášho objektu k dispozícii pozemky o rozlohe 36 670 m2.

HP Strojárne
HP Strojárne  HP Strojárne

Firma nadviazala na dlhoročnú tradíciu strojárskej výroby v Zlatomoraveckom regióne , ktorá sa datuje od r. 1950, kedy sa delimitovala výroba chladničiek a kompresorov z Považskej Bystrice do Zlatých Moraviec.

Zabezpečenie modernizácie tejto výroby vyžadovalo zriadenie nástrojárne na výrobu nových strihových a tvárniacich nástrojov, vstrekovacích, vákuotvárniacich a vypeňovacích foriem, prípravkov lisovacích, zváracích, montážnych a meracích, meradiel a jednouúčelvých strojov.

Túto tradíciu zachováva a rozvíja naša spoločnosť. V súčasnosti zamestnáva 60 pracovníkov. Prednosťami našej spoločnosti pri výrobe náradia sú bohaté skúsenosti technického personálu, ochota a nebojácnosť pri realizácii neštandardných technických riešení a odbornostne vyvážená nástrojáreň vysokokvalifikovanými odborníkmi s bohatými praktickými skúsenosťami.

Pre zákazníkov garantujeme spoľahlivosť, vysokú kvalitu a životnosť nami vyrobených nástrojov a foriem a dodržiavanie požadovaných termínov ich výroby.

Okrem finálnej výroby ponúkame výrobu presných dielcov pre strojársku výrobu trieskovým obrábaním, elektroevozívnym rezaním a hĺbením, zámočnícke a zváračské práce.

Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.
ISO 9001:2008  ISO 9001:2008 

Strategické ciele spoločnosti

1. Aplikácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2008
2. Budovanie systému manažérstva kvality
3. Uplatňovanie zásad kvalitnej personálnej politiky a ľudských zdrojov
4. Neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
5. Komunikácia so zamestnancami pri zlepšovaní sociálneho programu
6. Starostlivosť o kľúčových zamestnancov
7. Systematická modernizácia spoločnosti